سیناپرس/ یک ماهی متعلق به رودخانه آمازون در منطقه ای در «سانفرانسیسکو» آمریکا وجود دارد که دندان هایی شبیه به انسان، دارد. این ماهی Pacu نام دارد و از خانواده پیرانا است.