آخرین خبر/ ظریف وزیر امورخارجه پس از پایان نشست بروکسل اعلام کرد: شروع خوبی بود اما همه چیز به چند هفته آینده بستگی دارد.