آخرین خبر/ سیما تیرانداز در توضیح این عکس نوشت:ستایش ۳..با آقای مطلبی عزیز نویسنده نازنین و آقای پیرزاده عکاس