ایلنا/ یک سایت هندی درباره شانس تیم های آسیایی در جام جهانی صحبت کرد.


در فاصله حدود یک ماه تا جام جهانی 2018 روسیه سایت "خِل ناو" هند در گزارشی به شانس کم 5 تیم اسیایی برای صعود از گروه های خود خبر داد. در این گزارش اعلام شده مسائل زیادی دست به دست هم می دهد تا تیمهای قاره کهن شانس چندانی برای موفقیت در گروه های خود نداشته باشند.
یکی از ادله این سایت هندی، نژاد پرستی های حاکم بر روسیه است. جایی که بازیکنان سیه چرده و رنگین پوست تحت فشار هستند و ممکن است اتفاقی شبیه به داستانی که برای پوگبا و دمبله پیش آمد برای آنها هم رخ دهد.
در ادامه این گزارش به توضیح شرایط هر تیم پرداخته است. آنها تیم ایران را قدرتمندترین تیم اسیایی در چند سال اخیر معرفی کردند اما هم گروهی با اسپانیا و پرتغال و مراکشی که قدرتش به اندازه خودتیم ملی است را چندان رضایتبخش عنوان نکرده و اعلام کرده ایران برای موفقیت در این گروه به ایثار تک تک بازیکنانش احتیاج دارد.
در گوشه دیگری از این مطلب به ضعف تجربی بازیکنان آسیایی اشاره شده و اینکه چندان در تیمهای اروپایی حضور ندارند. در این بخش از گزارش تیم ملی ایران در کنار عربستان جزو کشورهایی قرار گرفته که بازیکنان زیادی در اروپا نددارند و ممکن است بیش از تیمهای کره، استرالیا و ژاپن اذیت شوند.