رئیس شورای روابط راهبردی در مدت سه روز حضور خود در پاریس، رایزنی‌های فشرده‌ای را به ویژه درباره ادامه برجام بدون آمریکا انجام داد.