وزیر آموزش و پرورش در گفت و گویی از احتمال اجرایی شدن تعطیلات زمستانی مدارس در سال تحصیلی آتی خبر داد.