صدای ماندگاری که خاموش شد؛

قاسم افشار گوینده توانمند و با سابقه خبر صدا و سیما دار فانی را وداع گفت.