باشگاه خبرنگاران/ نوه دوم ملکه انگلیس که پس از یک ماه تلاش شبانه روزی نیروهای امنیتی و سایر نهادهای این کشور امروز ازدواج کرد.

تمام مردم انگلیس را تحت تاثیر قرار داده و به نوعی کشور را تعطیل کرد. هزینه های سنگین این مراسم به نوعی بود که اکثر رسانه ها از جمله رسانه های خود این کشور به این موضوع اشاره کردند.