یا مهدی نیوز/ مصرف خودسرانه قارچ‌های وحشی در کشور خسارت جبران ناپذیری داشته است. از ابتدای فروردین ۱۰ نفر بر اثر مصرف قارچ سمی فوت و نزدیک به ۸۵۰ نفر دچار مسمومیت شدید شدند.