مهر/ یحیی السنوار رئیس جنبش حماس در گفتگو با شبکه ماهواره ای المیادین تصریح کرد که روابط این جنبش با ایران و حزب الله در اوج قدرت قرار دارد.السنوار همچنین تاکید کرد: ملت فلسطین با در نظر گرفتن شرایط مرحله کنونی، راهبرد مقاومت مردمی و تحرک مسالمت آمیز را در پیش گرفته است، اما این به معنای دست کشیدن از گزینه های دیگر نیست.

وی درباره تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه رهبران مقاومت فلسطین هم گفت که «جان ما از جان هیچ شهیدی که جانش را در راه وطن و این مقدسات تقدیم کرده است، ارزشمندتر نیست».

السنوار در عین حال هر گونه توافق میان حماس و قاهره برای توقف تحرکات و تظاهرات های حق بازگشت را رد کرد و گفت: این تحرکات تا تحقق کامل اهداف ملت فلسطین و در راس آنها لغو همیشگی محاصره غزه ادامه خواهد داشت.

وی همچنین درباره روابط جنبش حماس با ایران تاکید کرد که این روابط در اوج قدرت و گرمی قرار دارد و تهران در سال های پس از تجاوز ۵۱ روزه رژیم صهیونیستی علیه غزه در سال ۲۰۱۴ در حمایت مالی و تسلیحاتی و استشاری از مقاومت کوتاهی نکرده است.

این رهبر برجسته حماس در عین حال مخالفت این جنبش با تجاوز رژیم صهیونیستی به هر کشوری به ویژه کشورهای عضو جبهه مقاومت در منطقه را اعلام کرد و گفت: به حول و قوه الهی ما با تمام قدرت موضع آشکار خود را در این زمینه اعلام خواهیم کرد.