ورزش 3/ سرمربی استقلال برای کسانی که در انجام تمرینات اختصاصی کوتاهی کرده اند جرایم سنگینی را در نظر خواهد گرفت.با تصمیم شفر بازیکنان استقلال از تاریخ 18 خرداد ماه باید تمرینات اختصاصی خود را آغاز کرده باشند تا در تاریخ چهارم تیرماه که تمرینات آغاز می شود آنها با آمادگی کامل در تمرینات شرکت کنند.
اما سوال اصلی این است که آیا تمام بازیکنان استقلال در روزهایی که در تعطیلات هستند و اکثرا به شهرهای خود سفر می کنند آیا برنامه های وینفرد شفر را اجرا می کنند یا نه؟
جواب این است که شفر قصد دارد در روز اول تمرینات از بازیکنان استقلال تست کوپر بگیرد و اگر آمادگی آنها استاندارد نباشد جرایمی را برای آنها در نظر خواهد گرفت.
با تصمیم شفر تمرینات استقلال در تاریخ چهارم تیرماه آغاز می شود و بازیکنان این تیم 3 هفته زمان دارند تا خود را آماده بازی با پرسپولیس در سوپرلیگ کنند.