خراسان/ آخرین گزارش هفتگی بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران نشان می دهد که در هفته گذشته، قیمت میوه ها به طور کلی، 6.9 درصد نسبت به دو هفته قبل افزایش داشته است.

این افزایش قیمت از آن جا اهمیت بیشتری پیدا می کند که قیمت میوه نسبت به هفته مشابه سال گذشته، 17.4 درصد بیشتر شده است. به گزارش ایرنا به نقل از اسدا... کارگر، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران، علل اصلی گرانی میوه و صیفی در بازار طی این روزها، ارائه نکردن فاکتور و خالص فروشی توسط بارفروشان، سودجویی واسطه‌گران، نبود تعادل در عرضه و تقاضا و تا حدی تبعات اعتصاب کامیون داران بوده است.