آخرین خبر/ جلد روزنامه استقلال جوان چاپ پنج‌شنبه مورخ ۲۴ خرداد ۹۷


مراکش را باید ببریم و می‌بریم
تیام می‌آید، دلفی هم در آستانه آبی شدن
استقلال، تیم‌ملی امید را شخم زد
خوشحالی پنهان کی‌روش از اخراج لوپتگی
آزمون، مسی ایران است