آخرین خبر/خانم معلم وقتی خبر دستگیری پسر شروری که زنان و دختران جوان را مورد آزار و اذیت قرار می داد در روزنامه خواند برای شکایت از وی به دادسرا رفت.


چندی پیش خبری در صفحه حوادث روزنامه ها منتشر شد مبنی بر اینکه پسر جوانی پس از شکست عشقی شروع به انتقام جویی از زنان و دختران جوان می کرد. این پسر معتاد، خودرو سرقت می کرد و با خودروهای سرقتی زنان و دختران جوان را به عنوان مسافر سوار کرده و آنها را قربانی نقشه شیطانی خود می کرد.
گزارش آزار و اذیت های پسر جوان به پلیس اعلام شد و مأموران هنگامی که او سوار بر خودروی سرقتی بود شناسایی اش کردند. بدین ترتیب تعقیب و گریز آغاز شد و درنهایت مأموران با شلیک گلوله موفق به دستگیری او شدند. متهم پس از دستگیری به جرایمش اعتراف کرد و مدعی شد که سال ها قبل با دختر جوانی آشنا شده و همان دختر وی را به مواد مخدر آلوده و معتاد کرده بود بعد از مدتی نیز دختر جوان به او خیانت و ترکش کرده است. وی نیز تصمیم به انتقام جویی از دختران و زنان جوان گرفته است. با گذشت کمتر از یک ماه از دستگیری متهم صبح دیروز زن جوانی به دادسرای جنایی تهران رفت و گفت: من این راننده شیطان صفت را می شناسم. مدتی قبل از مدرسه برای انجام کارهای اداری خارج شدم. قبل از خروج از مدرسه تاکسی اینترنتی گرفتم و منتظر ماشین بودم که ناگهان راننده شیطان صفت سوار بر خودرویی مقابلم نگهداشت. از راننده پرسیدم شما تاکسی اینترنتی هستید و او هم تأیید کرد. سوار شدم اما وی مرا ربود و قربانی نقشه سیاه او شدم. با شکایت این خانم معلم تحقیقات به دستور بازپرس رضوانی در این پرونده آغاز شد.