یا مهدی نیوز/ خلاصه بازی روسیه 5 - عربستان 0 (جام جهانی روسیه) .