ایلنا/ سه کشور آمریکایی میزبان جام جهانی 2026 شدند.


شصت و هشتمین کنگره فیفا امروز در مسکو و در فاصله یک روز تا‌ آغاز جام جهانی 2018 روسیه به انجام رسید. مهمترین اتفاق این جلسه انتخاب میزبان جام جهانی 2026 بود. جایی که مراکش در یک سو حضور داشت و در سوی مقابل سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا. نماینده های متحد آمریکای شمالی روی هم 134 رای آوردند؛ 65 رای به مراکش اختصاص پیدا کرد و یک رای ممتنع هم وجود داشت.
مدتها بود که کشورهای مختلف حمایت خود را از یکی از دو کاندیدا اعلاک کرده بود و بعضی از کشورها از جمله ایران هم نظری در این خصوص نداشتند یا اگر داشتند آن را رسانه ای نکردند. با این حال در نهایت مجموعه آمریکا، کانادا و مکزیک توانست با عبور از سد مراکش، میزبان جام جهانی 2026 شود. جامی که قرار است برای اولین بار با حضور 48 تیم به انجام برسد.