یا مهدی نیوز/ بیان امام خمینی(ره) درباره عید فطر .