یا مهدی نیوز/ خلاصه بازی مراکش 0-1 ایران (گزارش فردوسی پور).