طرفداری/ هواپیمای حامل بازیکنان تیم ملی عربستان در فرودگاه روستوف درحالی به زمین نشست که از ناحیه موتور سمت راست خود دچار حریق شده بود؛ با مهارت خلبان، جام جهانی از یک تراژدی بزرگ نجات یافت.

به نقل از میرر و دیلی استار، تیم ملی عربستان برای انجام دومین بازی خود در مرحله گروهی عازم روستوف شده بود تا در مقابل اروگوئه به میدان برود. این هواپیما در نزدیکی فرودگاه روستوف، در میانه راه دچار حریق شد. موتور سمت راست آن آتش گرفت و از کار افتاد؛ حریق به بال سمت راست هواپیما منتقل شد تا ترس و وحشت در آسمان روسیه اردوی عربستان را فرا بگیرد. با مهارت خلبان، این هواپیما با یک موتور و با بالی آتش گرفته به سلامت روی زمین نشست تا به سعودی ها در آستانه بازی با اروگوئه شوک بزرگی وارد شود.