آخرین خبر/ بهرام افشاری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

همه دنیا میگن شما در مقابل ما برنده ایید.همه دنیا میگن شماها شادترین و ما افسرده ترین مردم دنیا هستیم اما بدونید ما با برد مراکش جوری خوشحالی کردیم که شما ذره ایی نمیتونین درکش کنین چون توانشو ندارین چون دلار واسه شما ۸۰۰۰ تومن نیست چون شب نمیخوابین صبح بیدار شین ببینین ماشین های تولید داخلی دو برابر شده چون شما تحریم نیستید چون شما کمبود دارو ندارین چون شما .........ندارین.امروز روز بزرگی برای ماست برای نسل سوخته دهه ۵۰،برای نسل بی امکانات و طغیان گر دهه۶۰ و نسل های امید دار اینده.
کلام اخر
ایران زنگ تفریح هیچ تیمی نیست حتی شما دوست عزیز