یا مهدی نیوز/ حال خوب تیم ملی پس از بازی با اسپانیا از زبان میثاقی