یا مهدی نیوز/ چند مرد چینی از پختن مارها به صورت زنده فیلم گرفتند و در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند.