مهر/ «آیت الله شیخ عیسی قاسم» لحظاتی پیش توسط آمبولانس به یکی از بیمارستانهای بحرین منتقل شد.


دفتر نشر آثار آیت الله شیخ عیسی قاسم با انتشار یک پیام توئیتری اعلام کرد که آیت الله شیخ عیسی قاسم لحظاتی پیش توسط آمبولانس به یکی از بیمارستانهای بحرین منتقل شد.

اکنون ۴۰۰ روز است که منزل شیخ در محاصره نیروهای امنیتی رژیم بحرین است و علاوه بر آن دو سال است که «الدراز» محله سکونت شیخ نیز در محاصره امنیتی ست.