مشرق/ طبرانی در کتاب الکبیر و ابونعیم از هلال، نقل کرده که پیامبر اکرم صلی‌الله علیه وآله به حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام فرمودند:

سوگند به آن که مرا به حقیقت، مبعوث گردانید، که مهدی این امت، از نسل این دو نفر است - اشاره به حسن علیه‌السلام وحسین علیه‌السلام- زمانی که دنیا آشفته گردد، وفتنه‌ها ظاهر شوند و راه‌ها کوتاه گردند.
و برخی مردم بر برخی دیگر هجوم آورند، نه بزرگسالان به خردسالان رحم کنند، و نه خردسالان به بزرگسالان، احترام نهند، در آن زمان خداوند از نسل این دو، کسی را بر می‌انگیزد که حصارهای گمراهی را می‌گشاید ودل های غفلت زده را بیدار می‌کند ودر آخر الزمان دین را به پا می دارد، چنانکه من در ابتدا، آن را به پا داشتم و دنیا را از عدالت پر می سازد چنانکه از ستم پر شده باشد.

"معجم الکبیر، ص 94 و95، باب 2، حدیث 19"