یا مهدی نیوز/ کلیپ حماسی و تماشایی از عملکرد خوب تیم ملی برابر اسپانیا