استاندار تهران از کمبود آب در پشت سدها خبر داد و جزئیات جدید الزام کاهش مصرف آب و برق در منازل و ادارات دولتی را اعلام کرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدحسین مقیمی استاندار تهران گفت: برای جبران 10 درصد از برق مصرفی در استان تهران، این موضوع به دستگاه‌های شد که ساعت کار اداری در شهر تهران دو ساعت و در شهرستان‌ها یک و نیم ساعت جلوتر آورده شد تا از قطعی برق جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه میزان بارش ها در پایتخت نسبت به سال گذشته کاهش چشم گیری داشته است، افزود: به همین دلیل آبی که در پشت سدها ذخیره شده بسیار کم است و 4هزار مگاوات برق کمتر تولید می شود.