تسنیم/ در کابینه جدید دولت ترکیه بسیاری از وزراء از افراد خارج از حلقه اصلی اردوغان به حساب می‌آیند و در واقع رئیس‌جمهور ترکیه در سیستم جدید با افراد جدیدی کابینه خود را تشکیل داده است.رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه دیروز کابینه جدید ترکیه را مشخص کرد که بسیاری از وزراء از افراد خارج از حلقه اصلی اردوغان به حساب می‌آیند و در واقع رئیس‌جمهور ترکیه در سیستم جدید با افراد جدیدی کابینه خود را تشکیل داده است.

چهره‌های مطرحی که در طول حاکمیت حزب عدالت و توسعه در سیستم پارلمانی ترکیه همواره از ارکان دولت بودند در سیستم جدید ریاست جمهوری اردوغان کنار گذاشته شده‌اند که می‌توان به وزرای سابق زیر اشاره کرد:

بکیر بوزداغ، بن‌علی ییلدیریم، مهمت شیمشک، فکری ایشیک، رجب آکداغ، هاکان چاووش اوغلو، فاطما بتول سایان کایا، عمر چلیک، فاروق اوزلو، ژولیده ساریر اوغلو، مهمت اوزحاسکی، نیهات زیبکچی، عثمان آشکین باک، احمد اشرف فکیبابا، بولت توفنکچی، لطفی الوان، نومان کورتولموش، ناجی آغبال، عصمت ییلماز، نورالدین چانیکلی، ویصل اراوغلو، احمد دمیرجان و احمد ارصلان.

این 23 نفر سابقه وزارت در طول حاکمیت اردوغان را داشتند که در کابینه جدید وی خط خوردند.