ایرنا/ آتش زدن بقایای گیاهی زمینهای کشاورزی باز هم در دل منابع طبیعی گلستان آتش افروز شد.


نیم هکتار از درختان سوزنی برگ و بوته زارهای سیاه تلو در جنگل روستای توشن گرگان در آتش سوخت.
رئیس منابع طبیعی و آبخیز داری گلستان گفت : این آتش سوزی صبح امروز آغاز شد و با تلاش نیروهای منابع طبیعی و آتش نشانی هم اکنون مهار شده است.
قزلسفلو افزود : آتش زدن بقایای گیاهی کشاورزی علت این حادثه است و تلاش برای اطفاء آن ادامه دارد.