یا مهدی نیوز/ اعتصاب کارکنان فیات به خاطره کریستیانو رونالدو