استقلال 2 سالی هست که مرتضی تبریزی را می‌خواهد و سر همین مسئله پارسال بین قلعه‌نویی و تبریزی کدورت‌هایی هم پیش آمد.

قلعه‌نویی که حالا سرمربی سپاهان است یک بار گفته بود تبریزی می‌خواست نیم فصل به استقلال برود. حالا هم دوباره 5،4 روزی است که بحث انتقال تبریزی به استقلال داغ شده، ولی بعید است ذوب‌آهن با مبالغ پایین رضایت‌نامه او را بدهد. البته یکی از نزدیکان استقلال 2 روز قبل می‌گفت اگر تیام نیاید ما دنبال جذب تبریزی می‌رویم.