یا مهدی نیوز/ گفتگوی ویدئویی با علیرضا فغانی؛ قاضی دیدار رده بندی جام جهانی