تماشا/ شوخی با اوت عجیب میلاد محمدی در برنامه خندوانه.