یا مهدی نیوز/ میثاقی؛ حال و هوای سن پترزبورگ قبل از نیمه نهایی