یا مهدی نیوز/ واکنش «محمدرضا احمدی» به ساخته شدن انیمیشن خواستگاری او.