توریسم آنلاین/ "دیوارنگاری" یا "گرافیتی" کشیدن نقوش مختلف ،اشکال و نمادها است که اغلب بر دیوارهای مکان های عمومی نقش می بندند.


یک کلیسای تاریخی 100 ساله در "یانرا" –اسپانیا- قرار دارد که اسکیت سواران گرافیتی کار و هنرمندان خیابانی آن را اشغال کرده اند.
کلیسای "سانتا بارابارا" در سال 1912 توسط یک معمار اتریشی طراحی شد اما برای سالهای سال متروک مانده بود تا اینکه قرار شد به یک مجموعه اسکیت سواری تبدیل شود.
دیوارها و سقف کلیسا با اشکال مختلف مملو از رنگ شده اند و رنگین کمانی از رنگ بر سر در پنجره های بلند کلیسا نقش بسته اند.