یا مهدی نیوز/ ماجرای فینال جام جهانی دیدنِ مهران مدیری