نوداد/ سحرگاه روز گذشته مردی که همسرش را به قتل رسانده بود با حضور اولیای دم به دار مجازات آویخته شد.


با اعلام مرگ مشکوک زن 45 ساله ای که دختر او جسدش را داخل کمد خانه پیدا کرده بود نیروهای پلیس بیرجند به محل جنایت مراجعه کردند و جسد زن برای انجام مراحل قانونی به پزشکی قانونی ارجاع شد. پلیس مشغول بازجویی از فرزندان وی بود که مشخص شد دختر کوچک خانواده پس از بازگشت از مدرسه جلوی در خانه با ناپدری اش مواجه می شود در حالی که چهره ای خراشیده و آشفته و تیشه ای در دست داشته و از ورود وی به خانه ممانعت کرده و به او توصیه می کند به خانه اقوام برود. ساعت 11 همان شب دختر به دلیل این که شاهد تهدیدهای پدر مبنی بر کشتن مادر بوده است به همراه اقوام به منزل مراجعه می کند و بعد از جست وجوی فراوان جسد مادرش را از داخل کمد رختخواب ها بیرون می کشد. 
جست وجوی پلیس با توجه به اظهارات فرزندان مقتوله مبنی بر مشکوک بودن به ناپدری ادامه داشت تا آن که پلیس توانست مظنون به قتل را در آمل دستگیر کند و او پس از دستگیری در بازجویی های انجام شده به قتل عمد اعتراف کرد. فقط قصاص در اولین جلسه رسیدگی به این پرونده همه اعضای خانواده به جز فرزند کوچک که ولی قهری برای او تعیین شده بود تقاضای اشد مجازات و قصاص کردند.
متهم در اولین جلسه رسیدگی به پرونده گفت: اتهام وارده را قبول دارم و به دلیل این که همسرم می خواست از من جدا شود او را به قتل رساندم. دختر کوچک زن که اولین فردی بود که جسد بی جان او را داخل کمد پیدا کرده بود هم گفت: او هیچ وقت به دیدنمان نمی آمد و در طول 19 سال ازدواج با مادرم فقط سالی یک بار او را می دیدیم، چند روز قبل از مرگ مادرم، در پارک به تهدیدمان پرداخت که با پلیس تماس گرفتیم. 
اگر چه او قبلا هم قصد کشتن من، مادرم و برادر کوچکم را با خوراندن داروی بیهوشی داشت اما موفق نشد ولی مدام تهدید می کرد. روزحادثه قرار بود مادرم برای دریافت وام به بانک مراجعه کند و زودتر از همیشه از مدرسه به خانه بازگشتم و در کوچه به ناپدری ام که به شدت ناراحت و عصبی بود برخورد کردم در حالی که صورتش خراشیده بود و تیشه ای به دست داشت و حتی گفت که با فردی دعوا کرده است و می خواهد فرار کند چون پلیس در راه است. من هم چون ترسیده بودم به سرعت محله را ترک کردم و در مسیر راه با همراه مادرم تماس گرفتم اما ناپدری ام جواب داد و گفت: گوشی همراهش را در خانه جا گذاشته و هنوز برنگشته است. صدایش به شدت می لرزید، ساعتی بعد دوباره تماس گرفتم اما خط مادرم خاموش بود. به خانه اقوام رفتم و تا ساعت 11شب آن جا بودم، مشکوک شده بودم چون او همیشه همه خانواده را به قتل تهدید می کرد به همین دلیل به همراه اقوام به خانه آمدیم و بعد ازجست وجو جسد مادرم را داخل کمد پیدا کردیم در حالی که بدنش کبود و خراشیده شده بود.
پس از آن پسر مقتوله هم گفت: این مرد عموی ماست که پس از مرگ پدرم با مادرم ازدواج کرد و هر وقت از نظر مالی در مضیقه بود سراغ مادرم می آمد. او همسر قبلی اش را هم به قتل رساند اما با پرداخت دیه و سه سال حبس از زندان آزاد شد و بارها مادرم را تهدید به مرگ کرد، او فقط دنبال پول منزلی بود که به مادرم به عنوان ارث رسیده بود، او حتی نفقه نمی داد و در کنار مادرم به ازدواج با زن دیگری در آمل اقدام کرده بود.
متهم نیز گفت: آن روز بعد از بحث و دعوا با همسرم با روسری او را خفه و جسدش را داخل کمد مخفی کردم و متواری شدم. تکلیفم را زودتر روشن کنید خبرنگار ما در دومین جلسه رسیدگی به پرونده هم متهم 43 ساله گفت: روز حادثه همسرم از قصد خود مبنی بر جدایی از من صحبت کرد که بحث ما ابتدا لفظی بود اما وقتی زیادتر از طلاق صحبت کرد من هم عصبانی شدم و بعد از درگیری و با استفاده از روسری او را خفه کردم و جسدش را لای پتو گذاشتم و در کمد لباس ها مخفی کردم. وی افزود: شروع به قتل را قبول دارم و قتل عمدی همسرم را هم می پذیرم و از اولیای دم تقاضای بخشش دارم، اگر هم بخشش نمی کنند تقاضا دارم هر چه سریع تر وضعیت مرا روشن کنید. 
«خراسان جنوبی»، این متهم همسر اول خود را هم خفه کرده بود که با رضایت اولیای دم از قصاص نجات پیدا کرد. خبرنگار ما در مهلت قانونی قضات شعبه اول کیفری یک، متهم 43 ساله را به قصاص محکوم کردند که با گذراندن مراحل تایید قطعی رای صادره و پس از طی مراحل قانونی و استیذان از ریاست قوه قضاییه، سحرگاه روز گذشته با حضور اولیای دم قاتل به دار مجازات آویخته شد.