باشگاه خبرنگاران جوان/ یک مرد برای خودکشی در صحن علنی مجلس اقدام کرد.

 یک شهروند اردنی در جلسه رای اعتماد به دولت عمر الرزاز در پارلمان این کشور، برای خودکشی تلاش کرد.

این شهروند اردنی تلاش کرد خود را از طبقه دوم مجلس این کشور به پایین پرتاب کند. پس از آنکه شخص عمر الرزاز نخست وزیر اردن به سخنان این شهروند اردنی گوش کرد، نیرو‌های امنیتی توانستند او را از طبقه دوم سالن مجلس پایین بیاورند.