برنا/ مدیر جهادکشاورزی میناب، گفت: آتش سوزی اخیر در روستاهای کلیبی و سرباران از توابع بخش مرکزی میناب بیش از 2 میلیارد و 750 میلیون ریال خسارت برجای گذاشت.


عباس مویدی در این خصوص، گفت: طی آتش سوزی اخیر در روستاهای کلیبی و سرباران به بیش از 4.5 هکتار از اراضی باغی این شهرستان خسارت وارد شد.
مدیر جهادکشاورزی میناب، اظهار کرد: در این آتش سوزی 800 نفر نخل به ارزش 2ونیم میلیارد ریال، 15 اصله لیموترش به ارزش 150 میلیون ریال و 7 درخت انبه به ارزش 70 میلیون ریال خسارت وارد شده است.
مویدی، خاطرنشان کرد: در این آتش سوزی به میزان 2 میلیارد و 750 میلیون ریال به باغداران مینابی خسارت وارد شده است.