فیلم  

ورزش 3/ "انتقاد کافیست؛ یونایتد می‌دانست پوگبا تبلیغاتی است"