دنده/ یک مخترع چینی که یک موتورسیکلت پرنده تولید کرده است، آن را با موفقیت آزمایش کرد.


”ژائو دلی”یک مخترع ۴۰ ساله است که توانست به وسیله یک موتور سیکلت پرنده ۸ پروانه‌ای، در شهرک “تانگشیا” چین به پرواز در آمد.

ژائو این موتور را خود طراحی کرده و ساخته است.
پروانه‌های این موتور در مرکز آن قرار گرفته و در سطح زیرین صندلی این هواگرد یک موتور تعبیه شده است که قدرت پرواز موتور را فراهم می‌کند.

ژائو پیش از اینکه خودش سوار این موتور سیکلت شود، ۱۵۵۹ بار آن را بدون سرنشین آزمایش کرد.
وی از احساس خود پس از پرواز گفت: استفاده از این هواگرد مانند حس راندن یک موتورسیکلت روی هوا بود.

وی اظهار کرد، رویای من پس از هزار و ۵۶۰ بار آزمایش به حقیقت پیوست.
مخترع این موتور ادامه داد،این هواگرد می‌تواند بار ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرمی را با خود حمل کند.
بیشترین وزنی که این موتور می‌تواند متحمل شود و به پرواز درآید،۲۵۶ کیلوگرم است . سرعت پرواز آن نیز ۷۰ کیلومتر بر ساعت است.
عمر باطری آن نیز ۳۰ دقیقه است.