تسنیم/ سفیر ایران در انگلستان با بیان اینکه شرکت های چندملیتی و بانک‌های بزرگ ریسک فعالیت با ایران را نمی پذیرند، گفت که اروپایی‌ها در حال تدوین برنامه‌هایی برای فعالیت شرکت های متوسط و کوچک با ایران هستند.حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در انگلستان با بیان اینکه انگلیس همراه دو کشور دیگر اروپایی هم اکنون درباره اجرای برجام موضع روشنی دارند، گفت: این کشورها با موضع آمریکا تا امروز به شدت مخالفت کرده و اراده خود را برای مخالفت مستمر اعلام کرده اند و اعتقاد دارند که برجام به همان نحوی که توافق شده اجرا شود و در همین زمینه آمادگی خود را برای تبادلات اقتصادی با ایران اعلام کرده اند.

سفیر ایران در انگلستان، با اشاره به لزوم گسترش روابط اقتصادی ایران با شرکت های اروپایی، افزود: مشکلی که وجود دارد این بوده که شرکت های چندملیتی و بانک های بزرگ که تعاملات گسترده با آمریکا دارند حاضر نیستند که ریسک کار با ایران را بپذیرند و به دلیل تبادلات اقتصادی گسترده با آمریکا تضامینی نیاز دارند که این تضمین ها از سوی اروپا قابل تحقق نیست.

امکان کار در حوزه شرکت های متوسط و کوچک وجود دارد

وی با بیان اینکه اروپایی ها از جمله انگلیسی ها عنوان می کنند که امکان کار در حوزه شرکت های متوسط و کوچک وجود دارد، به خانه ملت گفت: اروپایی‌ها در حال تدوین برنامه‌هایی هستند که فعالیت شرکت های کوچک و متوسط با ایران را شروع کنند.

سفیر ایران در انگلستان، تصریح کرد: امیدوارم این کار به نتیجه برسد و در این بسته پیشنهادی در زمینه اقتصادی اقدامات راهگشایی به ایران پیشنهاد شود تا در این عرصه مسیر جدیدی باز شود.