فارس/ عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه با اشاره به عدم امضای سؤال از رئیس‌جمهور گفت: آن‌ها عملاً حامی دولت هستند و نمی‌توانند حمایت از دولت را کنار بگذارند چون با سرنوشت خودشان مرتبط است.حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به هجمه‌های اخیر برخی رسانه‌ها علیه نمایندگان امضاءکننده سؤال از رئیس‌جمهور، گفت: اینکه رئیس‌جمهور حاضر به پاسخ‌گویی در ارتباط با مشکلات و ناکارآمدی‌ها نیست و حاضر به گفت‌وگو با مردم نمی‌شود و اینکه نمایندگانی که عمدتاً طرفدار دولت هستند از امضاء کردن سؤالی که در راستای پاسخگو کردن دولت طرح شده، امتناع می‌ورزند بیانگر این است که جریان حاکم بر دولت اصولاً پاسخگویی به جامعه را ضروری نمی‌داند.

ترقی ادامه داد: از طرفی، برای رفتار و کردار خودشان پاسخی ندارند و چون می‌دانند وقتی در مقابل سؤال مردم یا خبرنگاران قرار بگیرند محکوم خواهند شد، از پاسخگویی امتناع می‌کنند. در حالی که از جمله سفاراشاتی که مقام معظّم رهبری به دولت، پاسخگو بودن در مقابل مردم و منتقدین بوده و بارها این نکته را مورد تأکید قرار داده‌اند.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، سیاسی جلوه دادن سؤال از رئیس‌جمهور و تلاش برای جلوگیری از به نتیجه رسیدن آن، توسط برخی رسانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد: همه این رفتارها، نشان‌دهنده این است که این جریان، اصولاً نمی‌خواهند پاسخ تعهدات و قول‌هایی که نتوانسته‌اند عملی کنند را به مردم بدهند، چرا که آن را به ضرر آینده خودشان می‌دانند.

ترقی با اشاره به انتقادات اخیر برخی نمایندگان لیست امید، از رئیس‌جمهور و در عین حال، عدم امضای نامه سؤال از رئیس‌جمهور توسط آنان، گفت: انتقاداتی که هم مطرح می‌شد، عمدتاً یک نوع فریب افکار عمومی است تا اگر در آینده، زیر سؤال رفتند بگویند در فلان مورد هم چنین موضعی گرفتیم و اعتراض کردیم، امّا عملاً آن‌ها حامی دولت هستند و نمی‌توانند حمایت از دولت را کنار بگذارند چون با سرنوشت خودشان مرتبط است.