اقتصاد آنلاین/ آنچه در عکس2 می آید جدول قیمت معاملات انجام شده رهن آپارتمان در مناطق مرفه نشین تهران طی مرداد ماه 97 است.