تابناک/ رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت:

امیدواریم تا پایان تابستان پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده تعیین تکلیف شود. قوه قضاییه اعلام می‌کند که این موضوع به ما(سازمان حفاظت از محیط زیست) ربطی ندارد؛ اما ما به عنوان شهروند حق دادخواهی در این زمینه داریم ضمن اینکه بلاتکلیفی این پرونده سمن‌های محیط زیستی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. خانواده‌های فعالان محیط زیستی بازداشت شده درخواست کرده‌اند که دادگاه فرزندانشان به صورت علنی برگزار شود. شواهد حاکی از آن است که وضعیت بازداشتی‌ها نسبت به چند ماه پیش تغییر کرده و بهتر است. سازمان حفاظت محیط زیست به طور مستقل اجازه پیگیری پرونده فعالان محیط زیست بازداشت شده را ندارد.