فارس/ کمتر از یک روز به نخستین سالگرد شهادت سخنگوی شهدای ایران باقی مانده است؛ شهید محسن حججی به نماد شهدای مدافع حرم تبدیل شد.