ایلنا/ وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: ما از متحدان و شرکایمان میخواهیم که به آمریکا بپیوندند و به سران ایران اجازه ندهیم که هزینه سرکوب مردم ایران و تروریسم را در سراسر جهان تامین کنند.

مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در آخرین اظهارنظر خود مدعی شد: ایران با صلح جهانی در تضاد است.
وی با انتشار یک توییت در صفحه رسمی خود در توییتر مدعی شد: امروز حکومت ایران در تضاد با صلح جهانی است. ما از متحدان و شرکایمان می‌خواهیم که به آمریکا بپیوندند و به سران ایران اجازه ندهیم که هزینه سرکوب مردم ایران و تروریسم را در سراسر جهان تامین کنند.