ایلنا/ عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اظهار داشت: تعداد هشت سوال از ۱۱ سوالی که برای پرسش از وزیر کشور در دستور کار قرار داشت، پس گرفته شد.

قاسم میرزایی نکو در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور که با حضور وزیر کشور برگزار شد، گفت: حدود ۱۱ سوال در دستور کار کمیسیون بود که از وزیر پرسیده شود.
وی افزود: تعداد هشت سوال پس گرفته شد، سه سوال به تاخیر افتاد که سوالات دهمرده و فرهنگی بود. علاوه بر این یکی از نمایندگان هم برای پیگیری سوال خود در جلسه کیمسیون حضور نداشتند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه امروز مطرح شد، اصلاح موادی از قانون انتخابات بود که هشت بند آن تصویب شد.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسه امروز کمیسیون موضوع تقسیمات کشوری و تقسیم استان سیستان و بلوچستان که توسط نماینده حوزه انتخابیه آن مطرح شده بود مور بحث قرار گرفت، همچنین رسیدگی به وضعیت آب توسط کمیته پیگیری و ستاد بحران نیز در دستور کار امروز قرار داشت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.