باشگاه خبرنگاران/ گفته می‌شود که جادوگر روستایی ۸۳ ساله دختر 13 ساله را ربوده و او را تحت تاثیر روحی قرار داده و معتقد ساخته بود که او یک جن است.

ایم مرد جادوگر در میان مردم محل به عنوان یک طبیب و شفا دهنده شهرت داشت.

در سال ۲۰۰۳، یک دختر ۱۳ ساله برای درمان نزد وی آورده شد، پس از آن دخترناپدید شد. جادوگر به خانواده وی گفته بود که دختر شما به جاکارتا رفت تا برای خود کار جستجو کند.

یک جن گیر در اندونزی برای ۱۵ سال یک دختر ۱۳ ساله را در غاری زندانی کرده و به او تجاوز کرده است!

خانوادش برای درمان او را پیش جادوگر برده اند و او گفته باید پیش من بماند! سپس بعد از مدتی به آن‌ها گفته که از اینجا برای یافتن کار رفته است! ​

فقط در سال ۲۰۱۸ پلیس جزیره سولاوسی دختر را در یک غار کوچک که بیشتر شبیه به زندان بود؛ کشف کرد. او روز‌ها را در آنجا سپری می‌کرد و شب دوباره به خانه جادوگر برده می‌شد.

این مرد به اتهام خشونت جنسی و نقض قانون حمایت از کودکان متهم شده است. اگر وی مجرم شناخته شود، ۱۵ سال را در زندان سپری خواهد کرد.

در ماه جولای دوسیه جنایی علیه یک تن از ساکنان منطقه آستاراخان به دلیل شهادت دروغین علیه فردی که ادعا داشت او ربوده و به عنوان برده از وی استفاده می‌شد، ترتیب داده شد.