باشگاه خبرنگاران/ منابع خبری از وقوع یک تیراندازی در یک مرکز پزشکی در شهرستان وستچستر ایالت نیویورک خبر دادند. 

در پی این حادثه این مرکز پزشکی تخلیه و تعطیل شده است.